ขนมสายไหม / Cotton Candy

ราคา 3,000 บาท ปริมาณ 200 ถ้วย ออกงาน 3 ชั่วโมง

ราคา 4,000 บาท แบบแจกไม่อั้น ออกงาน 4 ชั่วโมง

ราคา 4,500 บาท แบบแจกไม่อั้น ออกงาน 5 ชั่วโมง

***ราคานี้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล(ไม่ตรงกับวันเทศกาล)***

ราคานี้รวม ค่าเจ้าหน้าที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าพาหนะแล้ว

ป๊อปคอร์น / Popcorn

ราคา 3,000 บาท ปริมาณ 200 ถ้วย ออกงาน 3 - 4 ชั่วโมง

ราคา 4,500 บาท ปริมาณ 300 ถ้วย ออกงาน 3 - 4 ชั่วโมง

สามารถสั่งซื้อเพิ่มปริมาณได้ ราคา ถ้วยละ 10 บาท

มีให้เลือก 3 รสชาติ รสเค็ม รสหวาน รสชีส

สามารถแต่งกายชุด Bozo เพื่อสร้างสีสรรค์ในงาน

***ราคานี้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล(ไม่ตรงกับวันเทศกาล)***

ราคานี้รวม ค่าเจ้าหน้าที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าพาหนะแล้ว

ไอติมหลอด

ราคา 3,500 บาท ปริมาณ 200 แท่ง ออกงาน 3 ชั่วโมง

ราคา 4,000 บาท ปริมาณ 300 แท่ง ออกงาน 4 ชั่วโมง

ราคา 5,000 บาท แบบแจกไม่อั้น ออกงาน 5 ชั่วโมง

***ราคานี้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล(ไม่ตรงกับวันเทศกาล)***

ราคานี้รวม ค่าเจ้าหน้าที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าพาหนะแล้ว